Administrerende direktør Ole Johan Svorkdal

Washington Mills

Kulturbygging for bærekraft og sirkulærøkonomi

- Kultur for generelt lokalt samarbeid er en del av Washington Mills’ langsiktige arbeid for bærekraft og sirkulærøkonomi. Dette er uttrykk som kan virke diffuse, som vi må gjøre konkrete ved å fortelle hverandre om aktiv handling, sier administrerende direktør ved Washington Mills, Ole Johan Svorkdal.

Han kommer med to konkrete eksempler, som han kaller hverdagshandlinger for bærekraft. Og som han mener viser hvordan markedsplassen BIVIS kan fungere:

- Omlegging av produksjonen reduserte vårt behov for hjullastere. En av våre ansatte hadde snappet opp at en kollegabedrift i Thamsklyngen, Drugli Maskin på Løkken Verk, hadde behov for en ekstra. En telefon senere hadde hjullasteren fått ny eier i stedet for at den sto og opptok plass hos oss!

- Vi er i ferd med å rive deler av gammel ovnshall og bygger samtidig nytt fabrikklokale. I starten av rivinga kjørte vi rivningsmassene til deponi. Da Mardahl Maskin etablerte gjenbruksfirma for byggematerialer på Grønøra, fant vi sammen i et prosjekt for gjenbruk av disse massene. Samarbeidet har gitt et gjenbruksprodukt som er blitt fyllmasse for den nye fabrikken vår!

- Dette kaller jeg hverdagshandlinger og konkrete eksempler på den mye omtalte sirkulærøkonomien som er grunnlag for det grønne skiftet. Dette er med å bygge en kultur for gjenbruk som også gjelder for den mer langsiktige produktutviklingen for en mer bærekraftig vekst i industrien, sier Svorkdal.

Bivis er en digital plattform som skal bidra til å identifisere flere samarbeidsprosjekter innen sirkulær økonomi.

Bivis visualiserer material-, energi- og kompetansestrømmer blant klyngens medlemmer, og i regionen forøvrig. 

Bivis bidrar til en markedsføringseffekt for regionen og sirkulærøkonomi.

Bivis er et interaktivt system som kan overføres til andre klynger på regionalt og nasjonalt nivå, og vil åpne for flere samarbeidprosjekt og nye klyngedannelser.

elkem thamsklyngen20200928 IMG 3895 v3
Elkem Thamshavn

Klyngesamarbeid en del av konsernets strategi

Les mer…

norsk kylling thamsklyngen20201022 IMG 5090
Norsk Kylling

Klyngesamarbeid er lurt når ambisjonene er høye

Les mer…

ReMidt thamsklyngen20201005 IMG 4013
ReMidt

Klyngemedvirkning utvikler sirkulærøkonomi

Les mer…