Bjørn Saugestad 

Elkem Thamshavn

Klyngesamarbeid en del av konsernets strategi

- Vi jobber alltid for å redusere avfallsstrømmer og skape gjenbruk. Dette er en del av Elkems strategi for omstilling i det grønne skiftet, sier Plant Manager ved Elkem Thamshavn, Bjørn Saugestad.

Han sier at selskapets deltakelse i Thamsklyngen er en del av det praktiske arbeidet for å nå målene.

Thamsklyngens utvikling av BIVIS, en digital markedsplass for deling av ressurser og kunnskap, mener Saugestad gir klyngearbeidet nye muligheter.

- Gjennom BIVIS har klyngemedlemmene en mulighet til å bli bedre kjent med hverandre. Jeg vil jobbe for at dette blir en plattform for nye idéer og utvikling av en ønsket sirkulærøkonomi og felles kompetanseutvikling, sier Saugestad.

Han ser klyngesamarbeidet og BIVIS som muligheter for å utvikle lokalt næringsliv, og samtidig trekke flere virksomheter til Orkanger. Han sier at noen av Thamsklyngens suksessfaktorer er at medlemmene har mange forskjellige styrker og har gode kontakter i ulike miljø.

- Dette har vist seg å gi oss en ny plattform for å få til utvikling vi ikke tidligere har tenkt på, sier Saugestad.

Bivis er en digital plattform som skal bidra til å identifisere flere samarbeidsprosjekter innen sirkulær økonomi.

Bivis visualiserer material-, energi- og kompetansestrømmer blant klyngens medlemmer, og i regionen forøvrig. 

Bivis bidrar til en markedsføringseffekt for regionen og sirkulærøkonomi.

Bivis er et interaktivt system som kan overføres til andre klynger på regionalt og nasjonalt nivå, og vil åpne for flere samarbeidprosjekt og nye klyngedannelser.

norsk kylling thamsklyngen20201022 IMG 5090
Norsk Kylling

Klyngesamarbeid er lurt når ambisjonene er høye

Les mer…

ReMidt thamsklyngen20201005 IMG 4013
ReMidt

Klyngemedvirkning utvikler sirkulærøkonomi

Les mer…

Washingon mills thamsklyngen20201005 IMG 4027
Washington Mills

Kulturbygging for bærekraft og sirkulærøkonomi

Les mer…