Are Denstad, direktør økonomi og forretningsutvikling 

Norsk Kylling

Klyngesamarbeid er lurt når ambisjonene er høye

Norsk Kylling har høye ambisjoner for sitt nye slakteri og foredlingfabrikk på Furumoen i Orkanger. Anlegget bygges med verdensledende teknologi og målsettes å bli en av verdens mest energieffektive næringsmiddelfabrikker.

- Vi har ambisiøse miljømål for hele vår verdikjede og har flere parallelle prosjekter gående ved siden av industrisatsningen på Orkanger. Vi deltar aktivt i ulike forsknings- og utviklingsprosjekter, eksempelvis innenfor logistikkløsninger, fôrutvikling, biomangfold, plastreduksjon, og miljø og energiforsyning.

Vi jobber også konkret med optimalisering av utnyttelsen av våre biprodukter, sier Are Denstad, Norsk Kyllings direktør for økonomi og forretningsutvikling.

Deltakelse i Thamsklyngen, og generelt klyngesamarbeid, er en del av Norsk Kyllings forretningsstrategi for å nå sine mål.

- Nye idéer og felles prosjekter oppstår når vi møtes og deler kunnskap. Et godt eksempel fra arbeidet i Thamsklyngen er det som skjer innenfor energiforsyning. Vår industrisatsning på Orkanger har brakt fjernvarmerør til industriområdet noe som er et interessant for mange industribedrifter. Fokus på energistrømmer for medlemsbedriftene i Thamsklyngen har gitt spennende løsninger allerede, sier Denstad.

Denstad sier at Norsk Kyllings fokus omfatter hele verdikjeden inklusiv bøndene som. Her finnes det flere potensialer som selskapet håper å kunne realisere til felles beste gjennom godt klyngesamarbeid.

 

Bivis er en digital plattform som skal bidra til å identifisere flere samarbeidsprosjekter innen sirkulær økonomi.

Bivis visualiserer material-, energi- og kompetansestrømmer blant klyngens medlemmer, og i regionen forøvrig. 

Bivis bidrar til en markedsføringseffekt for regionen og sirkulærøkonomi.

Bivis er et interaktivt system som kan overføres til andre klynger på regionalt og nasjonalt nivå, og vil åpne for flere samarbeidprosjekt og nye klyngedannelser.

elkem thamsklyngen20200928 IMG 3895 v3
Elkem Thamshavn

Klyngesamarbeid en del av konsernets strategi

Les mer…

ReMidt thamsklyngen20201005 IMG 4013
ReMidt

Klyngemedvirkning utvikler sirkulærøkonomi

Les mer…

Washingon mills thamsklyngen20201005 IMG 4027
Washington Mills

Kulturbygging for bærekraft og sirkulærøkonomi

Les mer…