Forretningsutvikler Ida Limi Plassen og systemutvikler Arne Kristian Mo

ReMidt

Klyngemedvirkning utvikler sirkulærøkonomi

- ReMidt deltar i Thamsklyngen blant annet for å bidra i industriens gjenbruksarbeid. Klyngearbeid er en god strategi for å heve miljøprestasjonene i næringslivet, sier Ida Plassen Limi, forretningsutvikler i miljøselskapet ReMidt.

Hun mener at en digital markedsplass som BIVIS vil gi nyttig markedsføring av selve tankegangen bak sirkulær økonomi.

- BIVIS er en god start for et kontinuerlig og strategisk arbeid. De aller fleste bedriftene har hver for seg gode opplegg for gjenbruk og videresalg. Utvikling av markedsplassen BIVIS vil stimulere bedriftene til forbedring av de øverste nivåene i avfallspyramiden, avfallsreduksjon og gjenbruk. Det bør være lett å gjøre rett!

ReMidts systemutvikler Arne Kristian Mo sier at en viktig del av det grønne skiftet er å bli bedre der en allerede er god ved å skape nye gjenbruksløsninger.

- Dette krever innsats og kreativitet internt hos alle bedriftene, men er også avhengig av et systematisk samarbeid bedriftene imellom. Her er BIVIS et godt virkemiddel, sier Mo.

- Vi er med i Thamsklyngen for å blant annet bidra med vår kompetanse på gjenbruk. Dette er et strategisk valg for oss og ett av målene er å heve miljøprestasjonene hos klyngedeltakerne. Vi ser dette som et ledd i vårt samfunnsoppdrag, sier Ida Plassen Limi.

Bivis er en digital plattform som skal bidra til å identifisere flere samarbeidsprosjekter innen sirkulær økonomi.

Bivis visualiserer material-, energi- og kompetansestrømmer blant klyngens medlemmer, og i regionen forøvrig. 

Bivis bidrar til en markedsføringseffekt for regionen og sirkulærøkonomi.

Bivis er et interaktivt system som kan overføres til andre klynger på regionalt og nasjonalt nivå, og vil åpne for flere samarbeidprosjekt og nye klyngedannelser.

elkem thamsklyngen20200928 IMG 3895 v3
Elkem Thamshavn

Klyngesamarbeid en del av konsernets strategi

Les mer…

norsk kylling thamsklyngen20201022 IMG 5090
Norsk Kylling

Klyngesamarbeid er lurt når ambisjonene er høye

Les mer…

Washingon mills thamsklyngen20201005 IMG 4027
Washington Mills

Kulturbygging for bærekraft og sirkulærøkonomi

Les mer…