Oppvarming av fotballbaner

1 strøm

En av norges flotteste idrettsparker med to oppvarmede fotballbaner befinner seg på Orkanger - Idrettsparken Kunstgress AS (IKAS). Banene blir oppvarmet med spillvann fra Elkem Thamshavn. IKAS eies av Orkanger Idrettsforening, Orkla Fotballklubb og Orkland kommune.