Team Performance

1 strøm

Team Performance handler om å støtte medarbeiderdrevet forbedringsarbeid. Målet er at medarbeiderne i bedriftene arbeider med forbedringer i sin egen arbeidshverdag, gjennom å øke kompetansen på forbedringsarbeid. Samtidig videreutvikles ledelsens og ansattes kompetanse til å lede og organisere forbedringsarbeidet. Gjennom at hele organisasjonen er engasjert i virksomhetens utvikling får vi en varig økt forbedringstakt med tanke på lønnsomhet og produktivitet i tillegg til økt medarbeidertilfredshet.

Programmet består av grunnleggende elementer fra systematisk forbedringsarbeid, benyttelse av mulighetene som digitalisering byr på, og ikke minst faglig utvikling av tillitsvalgte, medarbeidere og ledelse.

Første pulje fra Thamsklyngen setter i gang Team Performance i samarbeid med Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (LO/NHO) primo 2021.