Konseptutredning for innovative energiløsninger

1 strøm

Thamsklyngen er innvilget 590 000 kr til et prosjekt som skal utrede framtidige, klimavennlige og innovative energiløsninger. Dette vil gjøre Orklandsregionen enda mer attraktiv for næringslivet.

Prosjekts totalomfang utgjør 1,2 millioner kroner inkludert egeninnsats og bidrag fra bedriftene som deltar i prosjektet.

Prosjektets mål er å bedre næringslivets konkurranseevne gjennom blant annet å:

  • bruke mindre energi og redusere utslipp fra energibruk i regionen
  • øke utnyttelsen av lokale ressurser som ellers ville gått til spille
  • sikre tilstrekkelig tilgang til elektrisitet og annen ren energi

Prosjektet har bred lokal og regional forankring. Styringsgruppen består av representanter fra ReMidt, Norsk Kylling, Orkland Energi, Tensio, Orkland kommune og Sodvin. Andre bidragsytere er Washington Mills, NHP Eiendom, Trondheim Havn, Nettselskapet, Elkem Thamshavn, Salvesen og Thams, SpareBank 1 SMN og Orkla Sparebank.