Fagskoletilbud sirkulær økonomi

Dette prosjektet går ut på å kartlegge behovet for et eget fagskoletilbud. Thamsklyngen er involvert i å etablere et fagskoletilbud i sikrulær økonomi sammen med Trøndelag fylkeskommune, Avfallsklyngen og Ecopro.