Hageavfall til jord

1 strøm

Innlevert hageavfall på miljøtorget hos ReMidt bringes til Franzefoss sitt miljøanlegg og blir omdannet fra avfall til ny næringsrik hagejord.