Oppvarming med fjernvarme

1 strøm

Elkem Thamshavn leverer spillvarme til Orkland Energi Varme som distribueres gjennom et etablert fjernvarmenett.