Oppvarming av basseng med spillvarme

1 strøm

Orklandbadet utnytter spillvarmen fra naboen Elkem Thamshavn til å varme opp bassengene. I tillegg har anlegget et termisk batteri for effektiv deling og lagring av energi, samt egne solpanel på hustaket.