Tilbake

Kompetanse

Ressurs Produsent
Deling av kompetanse lean
Fagskoleutdanning innen sirkulær økonomi
IT-tekniker Exigo
Kartlegge framtidlig fjernvarmebehov
Kompetansdeling digitalisering/forr.utvikling
Kompetanseutvikling
Konseptstudie for biogass/energideling
Systemutvikler Exigo
Tettere samarbeid med NTNU
Verktøy som viser alle strømmer