Technip Norge AS

Technip Norge AS

TechnipFMC er et oljeserviceselskap, og de har en avdeling på Orkanger. De arbeider med subsea, offshore, onshore feltutvikling, gassprosessering og rørinstallasjoner til oljeindustrien.

Nettside