ReMidt IKS

ReMidt IKS

1 strøm

Miljøselskapet ReMidt IKS er et interkommunalt selskap med 17 eierkommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal. Selskapet leverer tjenester til innbyggerne knyttet til husholdningsavfall og slam.

Nettside

Kontakt: Torbjørn Evjen