Orklandbadet

1 strøm

Orklandbadet er en framtidsretta satsning i folkehelse og blir et stort anlegg for svømming, bading, konkurranser og vannaktivitet. I tillegg blir det en samling av ulike kommunale tjenestetilbud innen helse, fysio- og ergoterapi, psykisk helse og Familiens hus.