Norsk Kylling AS

Norsk Kylling AS

Norsk Kylling AS er en næringsmiddelbedrift som ble grunnlagt i 1991. I 2012 ble bedriften heleid av REMA. Norsk Kylling har 290 ansatte, og sammen med våre rundt 150 produsenter sikrer vi en bærekreftig produksjon av hvitt kjøtt - sunn og trygg mat av høy kvalitet ut til forbrukere i hele Norge.

Norsk Kylling har store ambisjoner for vekst og utvikling, der mattrygghet, dyrevelferd, trivsel og økt fokus på miljø er områder som prioriteres høyt.

Nettside

Kontakt: Are Denstad